ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • Header Home
 • Header Home
 • Header Home
 • Αρχική
 • Υπηρεσίες
 • Διαχείριση Εγκαταστάσεων

Διαχείριση Εγκαταστάσεων (Facility Management)

«Το να αναλαμβάνεις δράση είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία…»
Pablo Picasso

Παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών για την πλήρη κτιριακή διαχείριση κάθε εταιρικής ή οικιακής εγκατάστασης.

Κατόπιν επιθεώρησης στο χώρο και μελέτης της κτιριακής ταυτότητας, των συνθηκών, των άμεσων και μακροπρόθεσμων αναγκών, δημιουργούμε ευέλικτα προγράμματα διαχείρισης απόλυτα προσαρμοσμένα στις εκάστοτε απαιτήσεις, που διευκολύνουν τη λειτουργία της επιχείρησης, της ζωής του ιδιοκτήτη και των χρηστών της κτιριακής δομής.

Με την παροχή της κατάλληλης υπηρεσίας, την σωστή στιγμή  αλλά και χάρη στην ένταξη στο πρόγραμμα διαχείρισης, διασφαλίζουμε:

 • Τη μείωση των λειτουργικών δαπανών και του συνολικού κόστους συντήρησης
 • Την απλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης και συντήρησης
 • Την επιτάχυνση των διαδικασιών συντήρησης ή/και αποκατάστασης βλαβών
 • Την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας της επιχείρησης
 • Την εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων
 • Τη διατήρηση της κτιριακής αξίας

Το προσωποποιημένο client service, τα επιστημονικά καταρτισμένα στελέχη μας (αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι, κτλ), το πλήθος έμπειρων τεχνικών από διάφορες ειδικότητες, η ταχύτητα απόκρισης των κινητών συνεργείων συντήρησης, καθώς και τα λεπτομερή προγράμματα διαχείρισης εγγυώνται τη διατήρηση της αξίας, της λειτουργικότητας και της αισθητικής κάθε κτιριακής εγκατάστασης που θέτουμε υπό την επίβλεψη μας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές από τις υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων που παρέχουμε:

 • Οικοδομικές εργασίες
 • Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες
 • Συντήρηση εξαερισμού – κλιματισμού
 • Προληπτική συντήρηση σε ορθά επιλεγμένη περιοδική βάση
 • Ανταγωνιστικά κόστη και αποτελεσματικές επιχειρηματικές διαδικασίες
 • Υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνίτες και άρτια καταρτισμένα επιστημονικά στελέχη
 • Πρωτοποριακές ιδέες βελτίωσης παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας
 • Άμεση αποκατάσταση βλαβών
 • Εγγύηση ποιότητας εργασιών και υλικών
 • Τηλεφωνικό κέντρο 24ωρης αναφοράς βλαβών