ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • Header Home
  • Header Home
  • Header Home
  • Αρχική
  • Υπηρεσίες
  • Εταιρικές Κατασκευές

Εταιρικές Κατασκευές

«Oι κτιριακές εγκαταστάσεις μιας εταιρίας είναι ο καθρέπτης της...»

Στο portfolio των πολυάριθμων project που έχουμε αναλάβει συμπεριλαμβάνεται πλήθος εμπορικών και βιομηχανικών κατασκευών ποικίλης ταυτότητας, από εμπορικά κέντρα και συγκροτήματα έως κέντρα υπηρεσιών logistics.

Κοινό χαρακτηριστικό τους οι πολύ υψηλές απαιτήσεις και τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα που, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επιβάλλει όπως είναι φυσικό κάθε κατασκευαστικό έργο τέτοιου μεγέθους και χαρακτήρα, προϋποθέτουν μια εταιρία με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και εμπειρίας, όπως η Vazeos Constructions.

Προσεγμένες οικονομοτεχνικές μελέτες, αυστηρή επίβλεψη, ευέλικτα τεχνικά σχήματα και η συνεχής ενημέρωση της ομάδας μας για τις εξελίξεις και τις τρέχουσες τάσεις, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες με τους οποίους, κάθε έργο που αναλαμβάνουμε καταλήγει κάθε φορά σε μία ακόμα ιστορία κατασκευαστικής επιτυχίας.

Περαιτέρω, χάρη στην αποτελεσματική διαχείριση οικονομικών  πόρων και υλικών διασφαλίζουμε με συνέπεια την έγκαιρη, καθ’ όλα άρτια και εντός προϋπολογισμού παράδοση του πλέον απαιτητικού εμπορικού ή βιομηχανικού κατασκευαστικού έργου.

Καταγράφουμε λεπτομερώς τις ανάγκες σας και σχεδιάζουμε από κοινού ένα κατασκευαστικό πλάνο το οποίο θα εξυπηρετεί πλήρως, απρόσκοπτα και μακροπρόθεσμα την λειτουργία της εμπορικής ή βιομηχανικής δραστηριότητας της σύγχρονης επιχείρησης.

Εδώ θα βρείτε μερικά μόνο από έργα που έχουμε πραγματοποιήσει.