ΕΡΓΑ

Στη Ν.Ι.ΒΑΖΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ δε διαφημίζουμε τα έργα μας. Τα διαφημίζουν οι πελάτες μας.

IF A BUILDING BECOMES ARCHITECTURE, THEN IT IS ART.

ARNE JACOBSEN